QA&QC

Globalni sistem dobavne verige surovin

● Stroga odobritev izbire dobavitelja.

● Sistem sledljivosti

Pridobivanje in analiza surovin

● Analiza Analiza surovine

● Strogo preverite onesnaževalce

Proizvodnja

● Stroga obdelava po ISO9001, HACCP

● Analiza v vsaki fazi obdelave

Pregled končnega izdelka

● QA&QC bo testiral vsako serijo pred skladiščenjem.

● Ponudite potrdilo o veljavnosti vsake serije

● Kontrola kakovosti je uspešna

Skladiščenje

● Skladišče izdelkov

● Hranjenje blaga v dobro zaprti posodi stran od vlage, svetlobe, kisika.