raziskave in razvoj

Z namenom nenehnega izboljševanja tržne konkurenčnosti namenja več pozornosti sistematičnemu vodenju in strokovnemu delovanju ter nenehno krepi lastne znanstvenoraziskovalne zmogljivosti.

Sodeluje zNorthwest University, Northwest Agricultural and Forestry University, Shanxi Normal University in druge znanstvene raziskave Učne enote sodelujejo pri ustanavljanju laboratorijev za raziskave in razvoj za razvoj novih izdelkov, optimizacijo procesov, povečanje izkoristkov in nenehno izboljševanje celovite moči. druge institucije Poglobljeno strateško sodelovanje za skupno zagotavljanje zmogljivosti strogega nadzora kakovosti izdelkov.

1
2
f8940106d536c43b583fc64b5e246f7f